Aylıksız izindeki memurların çalışmasına müsaade verilmeli!

Aylıksız izindeki memurların çalışmasına müsaade verilmeli!

Aylıksız müsaade memurlara tanınmış müsaade haklarından biri. Memurun takımı ile bağı müsaade mühletince askıya alınmakta, takım dolu kabul edilmektedir. Müsaade bitiminde birebir takımında misyonuna devam etmektedir. 657 sayılı Kanunda bu müsaade tipi için hem aylıksız müsaade hem de fiyatsız müsaade tabiri kullanılmıştır. Kanunun 72. hususunda fiyatsız müsaade tabiri kullanılmışken öbür hususlarda aylıksız müsaade sözü kullanılmıştır.

ÇIKAR ELDE ETMENİN YASAK OLDUĞU AYLIKSIZ MÜSAADELER

Aylıksız müsaade tiplerini iki ana küme altında ele alabiliriz. Birinci küme aylıksız müsaadeler, müsaade müddetince yarar elde edilmesinin yasak olarak değerlendirildiği izinlerdir. Bunlar genel olarak;
– Doğum yapan memura 24 aya kadar verilen aylıksız müsaade,
– Eşi doğum yapan memura 24 aya kadar verilen aylıksız müsaade,
– Evlat edinme sebebiyle 24 aya kadar verilen aylıksız müsaade,
– Yakınları sağlık problemleri yaşayan memurlara verilen aylıksız müsaade,
– Eş durumu tayini yapılamaması sebebiyle verilen aylıksız müsaade,
– Daima vazifeyle yurt içi yahut yurtdışına atanan kamu vazifelileri ile devlet tarafından yurtdışında okutulan öğrencilerin memur olan eşlerine verilen aylıksız müsaade,
– Beş hizmet yılını dolduran memura bir yıla kadar verilen aylıksız izindir.

ÖTEKİ BİR VAZİFESİ YERİNE GETİRDİĞİ İÇİN TAKIM HAKLI GİZLİ TUTULAN AYLIKSIZ MÜSAADELER

İkinci küme aylıksız müsaadeler, müsaadeli sayılan periyotta öteki bir misyon yerine getirilmesi ve bu devirde memurun takımının gizli tutulması gayesiyle memurun aylıksız müsaadeli sayılmasıdır. Bu kümedeki aylıksız müsaadelerde memur diğer bir iş yahut hizmet yerine getirmektedir. Bunlar genel olarak;
– Yabancı bir ülke yahut uluslar ortası kuruluşlarda vazife alan memurlara verilen aylıksız müsaade,
– Askere gidenler,
– Kamu vazifelileri sendikalarında profesyonel sendikacılık yapanlar,
– Kurumlar ortası süreksiz görevlendirme kapsamında kurumların takım ve konumlarına süreksiz görevlendirilenler,
– TBMM’de kontratlı işçi olarak olarak vazife yapmak emeliyle kurumlarından ayrılan memurlardır.

Aylıksız müsaade tiplerini öteki bir açıdan kategorize edersek mazerete bağlı aylıksız müsaadeler ve bir mazerete bağlı olmayan aylıksız müsaade olarak ikiye ayırabiliriz. Üstte belirttiğimiz aylıksız müsaade cinslerinden beş yılını dolduran memurlara verilen aylıksız müsaade için bir mazeret ileri sürmek gerekli değildir. Bu müsaadesi alabilmek için beş hizmet yılınızın bulunması kafidir.

Aylıksız müsaadelerin bir kısmı yönetimin takdirine bıkarılmışken başka kısmında yönetimin takdir hakkı bulunmamakta, bu tıp müsaade taleBi halinde müsaade verme konusunda yönetim bağlı yetki içinde bulunmaktadır. Aylıksız müsaade konusunda yönetimin takdir hakkı bulunup bulunmadığı anlamak için müsaadeye ait mevzuatta yer alan “verilir” yahut “verilebilir” sözlerinden hangisinin kullanıldığına bakılması gerekir.

Aylıksız müsaadenin kamu vazifelilerinin toplumsal güvenlik haklarına da tesiri bulunmaktadır. 5510 sayılı Kanunun 41. unsuruna nazaran Kanunun 4/c hususu kapsamında sigortalı sayılan kamu vazifelilerinin aylıksız müsaade müddetlerini borçlanmaları suretiyle bu müddetlerin sigortalılık müddetinden sayılması mümkündür.

Ayrıyeten aylıksız müsaadeli kamu vazifelileri için kurumlarınca genel sağlık sigortası primi ödenmektedir. Birinci kere 1 Ekim 2008 tarihinden sonra sigortalı olan kamu görevlilerinden bir yıla kadar aylıksız müsaade alanlar için bu müddet boyunca, askerlik sebebiyle aylıksız müsaadeli sayılanlar için ise askerlik mühleti boyunca GSS primleri kurumlarınca ödenmektedir. 1 Ekim 2008 tarihinden evvel iştirakçi olan kamu vazifelileri için farklı bir uygulama mevcut olup, bunlar için mühlet sonu bulunmamakta, aylıksız müsaade mühleti boyunca GSS primi kurumlarınca ödenmektedir.

Yerleşik yorum ve uygulamalara nazaran aylıksız müsaadeli oldukları müddet boyunca memurlar öbür iş yapamamakta ve çıkar elde edememektedir. Bu duruma münasebet olarak, memurların ödev, hak ve yükümlülüklerinin aylıksız müsaade mühletince de devam etmesi, bu periyotta memurun müsaadeli kabul edilmesi, öteki izinlerden farklı olarak aylık ödenmemesi gösterilmektedir. Ayrıyeten aylıksız müsaade mühletince GSS primlerinin kamu tarafından ödeniyor olması da bir öteki münasebettir.

Süreksiz görevlendirme yahut diğer kurumlarda hizmet görme maksadıyla verilenler dışındaki aylıksız müsaade çeşitlerinde memuriyet statüsünün devam ettiği, hasebiyle bu müsaade mühletince ilgilinin memurlar için yasaklanmış faaliyetlerde bulunamayacağı yorumuna katılmadığımızı belirtmek isteriz. Kişi memur da olsa yönetim ile ortasındaki bağlantı bir çalışma bağıdır. Çalışma ilgisinin en bariz vasfı ise hizmet görme edimi ve karşılığında aylık yahut fiyat ödenmesidir. Aylıksız izinde karşılıklı edimler ifa edilmediğinden memuriyet statüsü fakat askıda kabul edilebilir. Ayrıyeten gelirinden yoksun kalmış bir kişinin çıkar elde etmesinin yasaklanmasının mantığı da bulunmamaktadır.

Ayrıyeten memur gelecekte hür çalışma, mesleğini özel bölümde yapma gayesiyle da aylıksız müsaade kullanmak isteyebilir. Piyasa şartlarında başarılı olması halinde memuriyetle bağını koparmayı, aksi durumda müsaade bittiğinde geri dönmeyi düşünebilir. Bu süreçte yeni bir iş kurup piyasa şartlarında muvaffakiyet kazanıp patron olarak iktisada daha fazla katkı sunabilir yahut özel kesim şartlarında çok daya âlâ kurallarda istihdam imkanı bulabilir.

Belirtilen yorum ve uygulamalar bilhassa muhakkak bir mazerete bağlı olmaksızın verilen aylıksız müsaadeden faal ve verimli bir biçimde yararlanılmasını kısıtlamakta, memurların girişimcilik ruhunun gelişmesine mahzur olmakta, kişiyi tahminen sevmediği ve yıllar uzunluğu verimli olamayacağı bir vazifede kalmaya zorlamaktadır. Bu istikametiyle ele aldığımızda azami bir yıla kadar verilen aylıksız müsaadenin müddetinin uzatılması, birden fazla kere bu müsaadeden faydanma imkanı getirilmesinde kamunun daha fazla fayda sağlama ihtimali bulunmaktadır. Bu süreçte kişi çalışacağı için kamunun GSS primi ödeme yükümlülüğü de kalmayacaktır.

Sonuç olarak aylıksız müsaade müddetince memurun kar elde edemeyeceği, öteki bir işte çalışamayacağına ait yorum ve anlayışın kamu faydası temelinde yine ele alınması gerektiğini, müsaade mühletince iş kurmak yahut özel dalda mesleğini icra etmek isteyen memurların teşvik edilmesiyle kamunun daha fazla fayda sağlayacağını değerlendirmekteyiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

php shell hacklink php shell seobizde.com canlı okey oyna tam sohbet izmir escort süperbahis bets10 giris Mecidiyeköy Escort bodrum escort bedava bahis esenyurt escort beylikdüzü escort avcilar escort