AYM’den disiplin cezasına itirazla ilgili değerli karar!

AYM’den disiplin cezasına itirazla ilgili değerli karar!

Müracaata bahis olayda, hala Batman Gümrük Müdürlüğünde misyon yapan müracaatçı Kilis’te vazife yaptığı devirde hakkında yürütülen idari soruşturma sonucunda 657 sayılı Kanunun 125 inci unsuru uyarınca “Verilen Buyruk ve Vazifeleri Taammüden Yapmamak” fiili nedeniyle 1 yıl mühlet ile Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası verilmiştir.

Müracaatçı cezaya itiraz etmiş, lakin yönetim cezaya itiraza karşılık vermeyerek zımnen reddetmiştir.

Birinci derece mahkemesine yansıyan bu olay müracaatçının lehine sonuçlanmıştır. Mahkeme, müracaatçı hakkında isnat edilen aksiyonların somut bilgi ve evraklarla hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak biçimde ortaya konulamadığını, müracaatçının berbat niyetle hareket ettiği yahut çıkar elde ettiği biçiminde bir tezde bulunulmadığını, ilgilinin kastının varlığını ispata yönelik rastgele bir kanıtın de olmadığını belirtmiştir.

Yönetim tarafından istinafa yapılan müracaat sonucunda Gaziantep Bölge Yönetim Mahkemesi davayı incelemeksizin reddetmiştir. Münasebetinde, yedi günlük itiraz müddeti sonucunda itiraz edilmeyen cezaların katılaşacağı, itiraz kelam konusu iken şimdi itiraza cevap verilmeyen bu durumda, cezanın katılaşmadığını tabir etmiştir.

Müracaatçının Anayasa Mahkemesine yaptığı ferdi müracaatta;

-657 sayılı Kanunun 135 inci unsuru ile disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazın müddeti bakımından özel bir düzenleme getirildiği, yapılan itirazların itiraz mercileri tarafından otuz gün içinde sonuçlandırılmasının mecburî olduğu, kelam konusu hususta bu kurala uyulmaması halinde disiplin cezası sürecinin uygulanıp uygulanmayacağına, katılık kazanıp kazanmayacağına ve ilgililerin dava açmak için ne kadar mühlet beklemek zorunda olduklarına dair karar getirilmediği, dava açma haklarını kısıtlayıcı bir karara yer verilmediği,

-İstinaf mahkemesinin somut davada iptali istenen idari sürecin katılık niteliğini taşıyıp taşımadığının, hasebiyle davaya mevzu edilebilirliğinin değerlendirilmesiyle ve 2577 sayılı Kanunda düzenlenen yöntem kurallarının uygulanmasıyla ilgili bu biçimci yorumunun müracaatçının hukukî durumunu etkileyen idari süreçten doğan uyuşmazlığı mahkeme önüne taşımasının engellediği, bu durumun müracaatçıya ağır bir külfet yüklediği,

Münasebetlerinden ötürü Adil Yargı Hakkı kapsamındaki mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Anayasa Mahkemesinin kararına ulaşmak için .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

php shell hacklink php shell seo instagram takipçi satın al grandpashabet giriş lidyabet yeni giriş slotbar giriş meritparkbet nilbahis betroyal fairbahis canlı maç izle medyum mavibet fashionbet