Bekçi nasıl olunur? 2021 bekçi olma kuralları ve tüm merak edilenler!

Bekçi nasıl olunur? 2021 bekçi olma kuralları ve tüm merak edilenler!

Bekçilik, İçişleri Bakanlığına bağlı, vatandaşın gece olunca mal ve can güvenliğinden sorumlu, emniyetin kolluk kuvvetleri ünitelerinden biridir. Evvelden İstanbul sokaklarının gece güvenliği bekçiler tarafından sağlanırmış,  2017 yılı itibariyle büyük kentlerde bekçilik mesleği hayata geri döndü. Mahalle ve caddelerde gecenin kartalları olan bekçilerimiz vatandaşın uykusunda güvenliğini sağlamakla kentlerimizin refah düzeyini artırmışlardır. İşte bekçilik hakkında tüm merak edilenler…

 

 

 

BEKÇİ NASIL OLUNUR?

 

Bekçi alımlarının artmasıyla birlikte “Bekçi nasıl olunur?” üzere soruların karşılıkları da sıkça araştırılır oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde, görevlendirilmek üzere  İçişleri Bakanlığının bekçi alımı duyurusu ile birlikte 772 sayılı çarşı ve mahalle bekçisi kanunu  çerçevesinde Bekçi alımları yapılır. Bekçilik alımı ilanı, resmi gazetede yayınlandığı üzere birinci olarak yazılı imtihan olacak ve daha sonra kelamlı imtihan ile birlikte spor mülakatı gerçekleşecektir. Bekçilik alımı ilanları Polis Akademisi sitesinden ilan olunur.

Bekçilik için İçişleri bakanlığının Polis Akademisi sitesinde alım ilanı geldiğinde kılavuzda belirtilen kuralları taşıyan adaylar e devlet şifreleri ile ön müracaat yaparlar. Ön başvurusunu yapan adaylar pilot şehirlerde  yazılı mülakat imtihanına tabi tutulurlar.

Yazılı imtihanın baraj puanı 50, adaylara 100 soru yöneltilecek ve en az 50 yanlışsız yapması istenecek. Puanlama gerçek başına 1 puan olarak hesaplanacak.

50 ve üstü puan alan adaylar fiziki yeterlilik testine girmeye hak kazanacaklar.

Bekçi olmak için  Lise mezunu olma kaidesi aranmaktadır. 31 yaşına gelmemiş erkeklerden alım yapılır. Bekçilik alımı imtihanı üç evreden oluşur;

 1. Yazılı İmtihan

 2. Fiziki yeterlilik imtihanı

 3. Kelamlı mülakat imtihanı

2021 BEKÇİ ALIMI NE VAKİT YAPILACAK?

Koronavirüsten ötürü emniyet ve sağlık çalışanına olan muhtaçlık arttı. Hekim, sağlık memuru, hemşire, uzman tabip alımlarından sonra ikinci sırada da Emniyet’in yapacağı alımlar olacak. 2021 bekçi alımları şimdi net tarih belirli olmasa da, Ocak ve Şubat ayları içinde ilan yayımlanması bekleniyor. Polis Akademisi tarafından resmi açıklama yapıldığı takdirde sizlerle paylaşacağız.

2021 BEKÇİLİK KURALLARI NELER?

Geçtiğimiz periyotta bekçi başvurusu için kaideler şu formdaydı;

Bekçilik için müracaat yapacaksanız aşağıdaki koşullara uygunluk göstermeniz gerekiyor.

– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

– En az lise yahut dengi okul mezunu olmak,

– En az 167 cm uzunluğunda olmak,

– Vücut kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) ortasında olmak.

– Müracaat yaptığı vilayet sonları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

– Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

– Ağır mahpus yahut altı aydan fazla mahpus yahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanmak, dolanlı iflas yahut yüz kızartıcı öteki bir fiilden ötürü mahpus cezasından hükümlü bulunmamak,

– Türk toplum telakkilerine nazaran makus şöhretli tanınmamak,

– Kamu haklarından yoksun olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

– Memuriyete pürüz bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’nci unsurunda belirtilen kaideleri taşımak),

– Silah taşımaya yahut silahlı vazife yapmaya hukuksal bir manisi bulunmamak,

– Emniyet Teşkilatı Sağlık Kuralları Yönetmeliğinde belirtilen kaideleri taşımak.

– Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve gibisi yerlerde çalışmış yahut aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe alışılmamış mahiyette her türlü yazılı, sesli ve manzaralı yapıtları, kaydedildiği malzemeye bakılmaksızın üretmek ve satmaktan yahut kumar, uyuşturucu yahut uyarıcı unsur nedeniyle, hakkında rastgele bir isimli yahut idari soruşturma yahut kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan ötürü idari yaptırım uygulanmamak yahut bu işler nedeniyle karar giymemiş olmak,

– Alkol, uyuşturucu yahut uyarıcı husus kullanımı nedeniyle tedavi görmüş yahut görüyor olmamak,

– Sağlık Yönetmeliği kararları hariç, rastgele bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

– Terör örgütleri ile bu örgütlerin meşru yahut yasa dışı uzantılarının hareketlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

– Müracaat tarihinde rastgele bir siyasi partiye yahut siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

– Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

MEZUNİYETE NAZARAN BEKÇİ ALIMI NASIL OLUR?

“Ön lisans bekçi nasıl olunur?”, “Üniversite mezunu bekçi nasıl olunur?”, “İlkokul mezunu bekçi nasıl olunur?” üzere sorularınızın tüm karşılıklarını bu başlık altında bulabilirsiniz. Bekçi olmak isteyen şahıslar öncelikle bekçi alımları başladığında yayınlanan yeni Bekçi Alım Yönetmeliğini incelemelidir. Zira Bekçi Alım Yönetmeliğinde “En az ilkokul mezunu başvurabilir.” muharrir. Lakin devamında “Bakanlık tahsil kuralını değiştirme hakkına sahiptir.” diye belirtilir.

Münasebetiyle bekçi alım ilanlarında eğitim durumu kaidesine dikkate almak gerekir. Müracaatta ilkokul, lise, ön lisans ya da lisans mezunu olma kuralı değişebilir. Bekçi olmak isteyen şahıslar şayet eğitim durumu ile ve öbür belirtilen bütün koşullara uygunsa gerekli evraklarla birlikte müracaatta bulunabilir. Müracaat olumlu sonuçlanır ve aday mülakata girmeye hak kazanırsa üç etaplı olan bir imtihana alınır. Üç basamaklı olan bu imtihandan olumlu sonuç alınırsa aday güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi tutulur. Araştırmalar sonucunda bekçi olmaya mani bir sonuç çıkmazsa son olarak aday sağlık raporunu komiteye sunar. Sağlık raporu kıymetlendirme sonucunda bekçi olmaya uygun bulunursa aday artık misyona hazır kabul edilir.

BEKÇİLİK MÜRACAATINDA GEREKLİ EVRAKLAR

 • İmtihan müracaatına ait dilekçe

 • Yeni kuşak nüfus cüzdanı, pasaport evrakı ya da şoför ehliyet evrakı

 • Mezun olunan kuruma ilişkin diploma evrakı

 • Müracaat yapılan vilayette 1 yıldır ikamet edildiğini deliller nitelikte evrak

 • Son 1 yılda çekilmiş olan, şimdiki 4 adet biyometrik fotoğraf

 • İmtihan fiyatının yatırıldığı deliller nitelikte evrak, dekont

 • Sağlık bilgilendirme formu

 • Yaş düzelttirme formu (Yaş düzelttirmesi yapan şahıslar için geçerlidir.)

 • Askerlik hizmetinin tamamlandığına dair asıl doküman ve 1 adet kopyası

BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR?

İlkokul mezunu olan Bekçi: 4, 302,80 TL maaş alır.

Lise mezunu olan Bekçi: 4352 TL ile 4,455,14 TL ortasında maaş alır.

Ön lisans mezunu olan Bekçi: 4357,50 ile 4.400 TL ortasında maaş alır.

Lisans mezunu ve bekar olan bekçi: 4, 404 TL ile 4,657,00 TL ortasında maaş alır.

Eş için ödenen aile yardımı ödeneği geçen yıl 251 TL iken, 2019 yılı Ocak ayında 278 TL olacak.

Çocuk için ödenen aile yardımı ödeneği ise geçen yıl 29,4 TL olan olan ölçü, bu yıl 32,6 TL oldu.

EGM’den yapılan açıklamaya nazaran, vazifeye yeni başlayan bekar lise mezunu çarşı ve mahalle bekçisinin maaşı 4.527 TL, lisans mezununun maaşı ise 4.534 TL’dir.

BEKÇİNİN GÖREVLERİ  VE YETKİLERİ NELER?

Halka yardım vazifesi

UNSUR 5 – (1) Çarşı ve mahalle bekçileri, vazifeli oldukları mülki sonlar içerisinde halkın istirahat, sağlık ve selametini sağlamak bakımından;

a) Yolda hastalanan, kazaya uğrayan, düşüp kalan ve genel durumu prestijiyle yardıma muhtaç olanlara yardım etmek,

b) Yardıma gereksinim duyduğu bedellendirilen, şiddet mağduru yahut şiddete ya da istismara uğrama riski taşıyan bayan ve çocukları, kimsesizleri, engellileri ve acizleri en yakın genel kolluk ünitelerine teslim etmek,

c) Bir semt, yer, yol yahut sokak sormak için başvuranlara gerekli bilgiyi vermek,

ç) Doğum, mevt, hastalık, kaza, yangın yahut afet üzere kıymetli ve tez hâller sebebiyle, yapılacak yardım isteklerinden gücü dâhilinde olanları öncelikle yerine getirmek,

d) Büyük tehlike arz eden yangın ve su baskını üzere afetlerde mahalle sakinlerini derhal uyarmak,

e) Toplum sıhhatini ve güvenliğini tehdit eden bir hayvana rastlanıldığında verebileceği ziyanları engellemek için bireyleri alandan uzaklaştırmak, ilgili genel kolluk ve belediyeyi durumdan haberdar etmek,

ile misyonlu ve yetkilidir.

Önleyici ve gözetici misyon ve yetkiler

HUSUS 6 – (1) Çarşı ve mahalle bekçileri;

a) Misyon saatleri içinde görevlendirildikleri bölgede devriye hizmeti yürütmek,

b) Vazife bölgeleri içinde bulunan konut, iş yeri ve araçlar üzere malların korunmasında sahipleri tarafından noksan alınan önlemleri tamamlattırmak,

c) Vazife saatleri içerisinde vâkıf oldukları kuşkulu durum yahut bireyleri bağlı bulundukları genel kolluk ünitelerine bildirmek,

ç) Kamu nizamını bozacak mahiyetteki şov, yürüyüş ve karışıklıkların önlenmesi emeliyle genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar önleyici önlemleri almak,

d) Vazife bölgeleri içinde uyuşturucu husus imal edildiği, satıldığı yahut kullanıldığından, kumar oynandığından ya da fuhuş yapıldığından kuşku edilen yerleri bağlı bulundukları genel kolluk ünitelerine bildirmek,

e) Bireylerin can, mal ve ırzına yönelik taarruz ve tehditleri önlemek ve genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar gerekli önlemleri almak,

f) Mahalle sakinlerini etkileyen elektrik, su, doğalgaz, kanalizasyon üzere arızaları, bağlı bulunduğu genel kolluk üniteleri ile ilgili kurum ve kuruluşlara bildirmek ve vazifeli gruplar gelinceye kadar gerekli önleyici önlemleri almak,

g) Halkın sükûn ve istirahatini bozanları ve diğerlerini rahatsız edenleri engellemek,

ğ) Sokak, geçit ve meydanları tıkayarak trafiğe mâni olan taşıtların ve öbür pürüzlerin kaldırılmasını sağlamak ve gerektiğinde bağlı bulunduğu genel kolluk ünitelerine bildirmek,

h) Yangın, sarsıntı, su baskını üzere afet ve tehlikelerde genel kolluğu bilgilendirmek ve vazifeli gruplar gelinceye kadar gerekli önleyici önlemleri almak,

ile misyonlu ve yetkilidir.

Durdurma ve kimlik sorma

UNSUR 7 – (1) Çarşı ve mahalle bekçileri, vazife bölgesi ve çalışma saatleri ile sonlu olmak kaydıyla şahısları ve araçları;

a) Bir cürüm yahut kabahatin işlenmesini önlemek,

b) Kabahat işlendikten sonra kaçan faillerin yakalanmasını sağlamak, işlenen cürüm yahut kabahatlerin faillerinin kimliklerini tespit etmek,

c) Hakkında yakalama buyruğu ya da zorla getirme kararı verilmiş olan şahısları tespit etmek,

ç) Şahısların hayatı, beden bütünlüğü yahut mal varlığı bakımından ya da topluma yönelik mevcut yahut olası bir tehlikeyi önlemek,

gayesiyle durdurabilir.

(2) Durdurma yetkisinin kullanılabilmesi için makul bir sebebin bulunması gerekir. Süreklilik arz edecek, fiilî durum ve keyfîlik oluşturacak halde durdurma süreci yapılamaz.

(3) Çarşı ve mahalle bekçisi, vazifesini yerine getirirken kendisinin çarşı ve mahalle bekçisi olduğunu belirleyen belgeyi gösterdikten sonra, durdurduğu şahsa durdurma sebebini bildirir ve durdurma sebebine ait sorular sorabilir, kimliğini yahut bulundurulması gerekli öbür dokümanların ibraz edilmesini isteyebilir. Bu bireylere kimliğini ispatlama konusunda gerekli kolaylık gösterilir. Dokümanının bulunmaması, açıklamada bulunmaktan kaçınması yahut gerçeğe muhalif beyanda bulunması münasebetiyle ya da sair surette kimliği belirlenemeyen kişi tutularak durumdan derhal genel kolluk vazifelileri haberdar edilir.

(4) Durdurma mühleti, durdurma sebebine temel teşkil eden sürecin gerçekleştirilmesi için muhtaçlık duyulan makul müddetten fazla olamaz.

(5) Durdurma sebebinin ortadan kalkması hâlinde şahısların ve araçların ayrılmalarına müsaade verilir.

(6) Çarşı ve mahalle bekçisi, durdurduğu kişi üzerinde yahut aracında silah ya da tehlike oluşturan öbür bir eşyanın bulunduğu konusunda kâfi kuşkunun varlığı hâlinde, kendisine yahut diğerlerine ziyan verilmesini önlemek gayesine yönelik el ile dıştan denetim dâhil gerekli önlemleri alabilir. Bu maksatla kişinin üzerindeki elbisenin çıkarılması yahut aracın, dışarıdan bakıldığında içerisi görünmeyen kısımlarının açılması istenemez.

İsimli vazife ve yetkiler

HUSUS 8 – (1) Çarşı ve mahalle bekçileri, hata işlenirken yahut işlendikten sonra, şimdi izleri meydanda iken;

a) Şüphelileri yakalamak,

b) Yakaladıkları şüphelilerin kendilerine yahut diğerlerine ziyan vermelerini engelleyici önlemleri almak,

c) Hata kanıtlarının kaybolmaması yahut bozulmaması için gerekli koruma önlemlerini almak,

ç) Varsa olayın şahitlerinin kimlik ve adres bilgilerini tespit ederek genel kolluk ünitelerine bildirmek,

ile misyonlu ve yetkilidir.

(2) Çarşı ve mahalle bekçileri haklarında tutuklama yahut yakalama kararı çıkarılmış kimseleri gördükleri takdirde yakalamak ve bağlı bulunduğu genel kolluk kuvvetlerine teslim etmek ile vazifeli ve yetkilidir.

Güç ve silah kullanma yetkisi

UNSUR 9 – (1) Çarşı ve mahalle bekçileri 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Görev ve Salâhiyet Kanununun 16 ncı unsurunda belirtilen sıkıntı ve silah kullanma yetkisini haizdir.

Genel kolluk kuvvetlerine yardım misyonu

HUSUS 10 – (1) Çarşı ve mahalle bekçileri mevzuatla genel kolluk kuvvetlerine tevdi edilen vazifelerde genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olurlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

php shell hacklink php shell seobizde.com canlı okey oyna tam sohbet izmir escort süperbahis bets10 giris Mecidiyeköy Escort bodrum escort bedava bahis esenyurt escort beylikdüzü escort avcilar escort