Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi kontratlı 30 sağlık işçisi alacak- Güncellendi

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi kontratlı 30 sağlık işçisi alacak- Güncellendi

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

KONTRATLI İŞÇİ ALIM İLANI

Kontratlı işçi çalıştırılmasına ait 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Konseyi Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Esaslar”da yer alan Ek 2’inci unsurun (b) fıkrası mucibince yazılı ve/veya kelamlı imtihan yapılmaksızın, KPSS (B) kümesi puan sıralaması temel alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü hususunun (B) fıkrası uyarınca Üniversitemize bağlı ünitelerde istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen durumlara kontratlı işçi alınacaktır.

I- GENEL VE ÖZEL KOŞULLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40. unsurundaki yaş koşullarını taşımak,

3- Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

4- Türk Ceza Kanununun 53 üncü hususunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir kabahatten ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal nizama ve bu tertibin işleyişine karşı cürümler, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahkum olmamak.

5- Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6- 657 sayılı Kanun’un 53. unsuru kararları gizli kalmak kaydıyla vazifesini devamlı yapmasına, pürüz olabilecek akıl hastalığı ve beden sakatlığı ile ilgili özürlü bulunmamak.

7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B unsuru mucibince, kontratlı olarak istihdam edilenler, hizmet kontratına ters hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca kontratları feshedilmesi yahut mukavele devri içerisinde Bakanlar Şurası Kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi konumlarında istihdam edilemezler.

8- Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumandan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

9- Yapılacak vazife gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya rastgele bir pürüzü olmamak. (Tüm unvanlar içingeçerli)

10- İş deneyimleri ilan kaidelerinde belirtilen mezuniyetler sonrası olmalı.

11- Adaylar ilan edilen takımlardan yalnızca birine başvurabilecek olup birden fazla takıma müracaat yapamayacaktır.

12- Adaylarla hizmet mukavelesi yapılacak olup, mukavelede belirtilen kuralları yerine getirmeyen adayların kontratları 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

13- Başvuracak adaylarda üstte belirtilen özel kurallar ile 657 sayılı Kanunun 48. hususunda belirtilen genel koşullar aranır.

14- Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Kümesi KPSS P3 puanı temel alınacaktır.

Önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) Kümesi KPSS P93 puanı temel alınacaktır.

Orta Öğretim Mezunları için 2020 KPSS (B) Kümesi KPSS P94 puanı temel alınacaktır.

15- Müracaatlarda “Kamu Vazifelerine Birinci Sefer Atanacaklar İçin Yapılacak İmtihanlar Hakkında Yönetmelik Kararları uygulanır.

16- Çeşitli KHK ile kamu misyonundan çıkarılanlar müracaatta bulunamazlar.

II- MÜRACAAT YERİ VE HALİ:

Müracaat Yeri/Adresi:

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü İşçi Daire Başkanlığı Tavşanlı yolu 10. Km. Evliya Çelebi Yerleşkesi Kütahya/Merkez.

Müracaat Tarihleri :

Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.

Adaylar, müracaatlarını Üniversitemiz İşçi Daire Başkanlığına Üniversitemiz web sayfasında yer alan müracaat formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen evraklarla birlikte şahsen yahut posta yolu ile yapmaları gerekmektedir. Posta/kargo yoluyla yapılacak müracaatlarda yaşanabilecek gecikmelerde ve eksikliklerde Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır.

Müracaat İçin İstenen Dokümanlar:

1- KPSS (B) kümesi imtihan sonuç evrakı,

2- Müracaat formu, ( Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir)

3- Diploma yahut mezuniyet dokümanı aslı ve fotokopisi,

4- Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi,

5- Fotoğraf, (1 adet)

6- Askerlik Durum Dokümanı, (Erkek adaylar için)

7- Deneyim evrakı, (istenen unvana ait deneyim dokümanı ve SGK prim dökümü)

8- İsimli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan evrak kabul edilecektir)

III- MÜRACAATLARIN KIYMETLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Atanmaya hak kazanan adaylara ait asıl ve yedek aday listeleri ile istenilen evraklar Üniversitemiz web (www.ksbu.edu.tr) adresinden ilan edilecektir. Kazanan adaylar, sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 iş günü içerisinde istenilen evrakları Üniversitemiz İşçi Daire Başkanlığı’na şahsen teslim edeceklerdir. Bu müddet içerisinde dokümanları tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybedecektir.

Atanmaya hak kazanan adaylardan başvuran olmadığı takdirde yahut aranan kuralları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan muvaffakiyet puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

Bu ilan bildirim mahiyetinde olacağından, ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

php shell hacklink php shell seobizde.com hacklink canlı okey oyna tam sohbet izmir escort süperbahis bets10 giris instagram takipçi satın al cialis bodrum escort bodrum escort viagra bedava bahis gabile sugar daddy takipci al