Sayıştay kontratlı 18 işçi alacak- Güncellendi

Sayıştay kontratlı 18 işçi alacak- Güncellendi

Sayıştay Başkanlığından:

KONTRATLI İŞÇİ ALIM İLANI

T.C. Sayıştay Başkanlığı hizmet ünitelerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü hususunun (B) fıkrasına nazaran 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Şurası Kararı ile yürürlüğe konulan Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temeller ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde kelamlı imtihan sonucunda oluşacak muvaffakiyet durumuna nazaran aşağıdaki Tabloda dağılımı gösterilen durum unvanları için toplam 18 adet kontratlı işçi alımı yapılacaktır.

I. MÜRACAAT KAİDELERİ

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci unsurunda belirtilen genel kuralları taşımak,

b) Başvurulacak konum unvanı için Tabloda “Aranan Nitelikler” başlığı altında belirtilen kuralları sağlamak,

c) Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak,

d) Kamu kurum ve kuruluşlarında rastgele bir 4/B kontratlı konumda çalışmakta iken kontratı feshedilen adayların, fesihten evvel misyon yaptıkları 4/B kontratlı işçi durumuyla tıpkı unvanlı duruma müracaatta bulunmaları halinde, son müracaat tarihi itibariyle bir yıllık bekleme mühletini tamamlamış olmak,

e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş yahut muvazzaf askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

II. İSTENİLEN EVRAKLAR

a) Müracaat Formu (Fotoğraflı),

b) KPSS Sonuç Evrakı,

c) Diploma aslı yahut noter, okul ya da Kurum tarafından onaylı örneği (diplomanın düzenlenmemiş olması halinde, tahsil durumunu belirtmek üzere metoduna nazaran verilmiş ve daha sonra diploma yahut örnekleriyle değiştirilecek dokümanın noterden yahut okuldan ya da Kurum tarafından onaylı örneği). e-Devletten alınan karekodlu evraklar kabul edilir.

d) Fotoğraflı özgeçmiş,

Talep edilen dokümanları eksik ibraz eden yahut hiç ibraz etmeyenler bu dokümanları son müracaat tarihine kadar Başkanlığımıza ibraz ettikleri takdirde talepleri kabul edilecek, son müracaat tarihinden sonra ibraz etmeleri halinde ise talepleri kabul edilmeyecektir.

III. MÜRACAAT HALİ, YERİ ve TARİHİ

Adaylar, tabloda belirtilen tahsil durumuna, KPSS puan çeşidine ve aranan niteliklere nazaran yalnızca tek bir konum için müracaatta bulunabileceklerdir.

İlanda belirtilen evraklar eksiksiz ve gerçek bir biçimde doldurulduktan sonra, dilekçe ekinde evraklarla birlikte müracaatların; 20.01.2021 tarihinden 03.02.2021 tarihi mesai saati bitimine kadar “T.C. Sayıştay Başkanlığı, İnönü Bulvarı (Eskişehir Yolu) 06520 No:45 Balgat/Çankaya/Ankara” adresine şahsen yahut son müracaat tarihinde Başkanlığımıza ulaşacak formda posta ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve öbür sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik doküman ibraz edenlerin ve yoluna uygun müracaatta bulunmayanların müracaatları kabul edilmeyecektir.

İmtihana katılma hakkını elde edemeyen müracaat sahiplerine rastgele bir bildirimde bulunulmayacaktır.

IV. MÜRACAATLARIN KIYMETLENDİRİLMESİ ve SONUÇLARIN DUYURULMASI

Müracaatların incelenmesi sonucunda müracaat kaidelerini sağlayan ve yöntemine uygun olarak müracaat yapan adaylardan, müracaat yaptıkları durum için belirlenen KPSS puan cinsine nazaran en yüksek KPSS puanına sahip adaydan başlanarak oluşturulacak sıralamaya nazaran ilan edilen her bir durum adedinin 10 (on) katı aday Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek olan kelamlı imtihana çağrılacaktır.

Bu sıralamaya nazaran son sırada birebir puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde bu şahısların tamamı imtihana kabul edilecektir.

Kelamlı imtihana çağırılacak aday listesi, www.sayistay.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Ayrıyeten yazılı bildirim yahut tebligat yapılmayacaktır.

Kelamlı imtihana katılma hakkını elde edemeyen müracaat sahiplerine rastgele bir bildirimde bulunulmayacaktır.

V. İMTİHANIN HALİ, HUSUSLARI, YERİ ve TARİHİ

Kontratlı İşçi Alımı İmtihanı, “kelamlı” olarak yapılacaktır.

Kelamlı imtihana girmeye hak kazanan adaylar;

a) Durumun gerektirdiği mesleksel alana ait bilgi seviyesi,

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, tabir yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tavır ve davranışlarının vazifeye uygunluğu,

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

e) Genel kültürü ve genel yeteneği,

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, konularında olmak üzere 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

Kelamlı İmtihanda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik dokümanını (nüfus cüzdanı, ehliyet yahut pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar imtihana alınmayacaklardır.

Kelamlı imtihan, Başkanlığın; “İnönü Bulvarı (Eskişehir Yolu) 06520 No:45

Balgat/Çankaya/Ankara” adresinde yapılacaktır.

Kelamlı imtihan tarihi ve saati ile imtihana katılacak aday listesi www.sayistay.gov.tr kurumsal internet sitesinde ilan edilecektir. Kelam konusu ilan, kelamlı imtihan tarihinden en az yedi gün evvel yapılacaktır.

VI. İMTİHAN SONUÇLARININ KIYMETLENDİRİLMESİ ve İLANI

Kelamlı imtihanda başarılı olmak için 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak kuraldır.

Kelamlı imtihanda 70 ve daha fazla puan alan adaylar ortasında ilan edilen her bir konum için farklı başka en yüksek puana sahip adaydan başlanarak imtihan muvaffakiyet puan sıralaması oluşturulacaktır.

Puan eşitliği halinde sırasıyla alanında yüksek lisans mezunu olanlar, lisans mezuniyet tarihi evvel olanlar ve yaşı daha büyük olanlar öncelikle yerleştirilecektir.

Kelamlı imtihan sonucunda ilan edilen her bir durum için başka farklı muvaffakiyet sırasına nazaran belirlenecek asil ve yedek olarak kazanan adayların listesi Başkanlığımız internet sitesi www.sayistay.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

Kelamlı imtihan notu 70’in altında olan adaylar boş takım bulunsa dahi yerleştirmeye tabi tutulmayacaktır.

Asıl adaylardan, hakkından feragat eden yahut etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adayların işe başlama süreçleri hakkında üstte belirtilen asıllar uygulanır.

VII. ÖTEKİ KONULAR

Kelamlı imtihanı kazananlardan müracaat evraklarında gerçeğe alışılmamış beyanda bulunduğu tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılır ve kontrat yapılmaz. Bunların mukaveleleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu bireyler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına kabahat duyurusunda bulunulur.

Kontratlı işçi alımı ile ilgili tüm duyuru, ilan ve bilgilendirmeler Sayıştay Başkanlığı’na ilişkin www.sayistay.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

İlan metninde belirtilmeyen konular hakkında ilgili mevzuat kararlarına nazaran süreç yapılacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

php shell hacklink php shell seobizde.com canlı okey oyna tam sohbet izmir escort süperbahis bets10 giris Mecidiyeköy Escort bodrum escort bedava bahis esenyurt escort beylikdüzü escort avcilar escort